1. ProgrammingCertificationCompTIA Feilsøkingsprosess for A + -sertifiseringseksamenene

Av Glen E. Clarke, Edward Tetz, Timothy Warner

Del av A + -sertifisering Alt-i-ett for Dummies Jukseark

CompTIA publiserer en seks-trinns prosess relatert til feilsøkingsprosessen. Du må forstå hva de er på A + eksamenen din. De seks trinnene er:

  1. Identifiser problemet. Etabler en teori om sannsynlig årsak. Test teorien for å bestemme årsaken. Etabler en handlingsplan for å løse problemet og implementere løsningen. Kontroller full systemfunksjonalitet og om nødvendig implementer forebyggende tiltak. Dokumenter funn, handlinger og utfall.